ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
+48 508 291 545
kontakt@soltermo.pl

Mikrofalowniki

Mikrofalowniki

Systemy fotowoltaiczne wykorzystujące mikroinwertery to instalacje, w których moduły pracują równolegle, a nie szeregowo jak to ma miejsce przy falownikach centralnych. W systemach równoległych wielkość produkcji to jej suma z wszystkich modułów, a w systemach szeregowych to iloczyn najsłabszego modułu i ich liczby. Słabsza praca panelu może być spowodowana zacienieniem (bo cień komina się przesuwa…), zabrudzeniem (liście, inne naturalne zanieczyszczenia), a także naturalnym spadkiem wydajności po wielu latach użytkowania, który nie odbywa się w tym samym tempie dla wszystkich modułów. W naszych instalacjach dzięki mikroinwerterom każdy moduł pracuje z dostępną maksymalną mocą, zawsze. Dlatego suma ich produkcji zawsze będzie większa. To pierwsza zasadnicza korzyść przynoszona przez mikroinwertery.


Skoro każdy moduł pracuje autonomicznie, to każdy z nich jest też oddzielnie monitorowany.
Standardowo. Aplikacja pokaże parametry pracy każdego z nich, co umożliwi szybkie reagowanie na wszelkie anomalie w jego działaniu. To kolejna korzyść tego rozwiązania.

Mikroinwertery to małe, wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne urządzania, które standardowo mocowane są na zewnątrz budynku, pod modułami. Oszczędzamy miejsce w budynku, ułatwiamy chłodzenie urządzenia, oddalamy je od mieszkańców, unikając narażenia na hałas.
A ponadto każde urządzenie objęte jest standardowo 12 letnią gwarancją i możliwością jej wydłużenia do 25 lat.
Mamy możliwość powiększania instalacji, bez wymiany jakiegokolwiek urządzenia, na przykład centralnego falownika. W dowolnej chwili dokładamy do instalacji kolejne moduły i mikroinwertery, zwiększając jej moc. Możemy inwestować etapami, zgodnie z potrzebami.

Kup Mikrofalowniki w naszym sklepie online

Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny:

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.