ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
+48 508 291 545
kontakt@soltermo.pl

Mój Prąd

Mój Prąd

Unikatowy program rządowy Mój Prąd to priorytetowe narzędzie dedykowane do wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Energia elektryczna w Polsce wciąż jest droga i niestety nie jesteśmy jako Państwo samowystarczalni energetycznie. Rozwiązaniem tego problemu jest dywersyfikacja źródeł energii poprzez instalacje rozproszonych mikro elektrowni fotowoltaicznych.  Aby nadać tempa rozwoju energetyki prosumenckiej został powołany do życia program Mój Prąd.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, produkujące energię elektryczną na własne potrzeby, posiadające odpowiednią umowę z lokalnym zakładem energetycznym np. Tauron.

W praktyce nadwyżka energii elektrycznej zostaje odprowadzona do sieci po czym możliwe jest  odzyskanie 80% oddanego prądu.

Dotacja bezzwrotna może objąć do 50% kosztów instalacji jednak nie więcej niż 5000 zł.

Wniosek należy złożyć po oddaniu do użytku instalacji. Oczywiście naszym klientom zapewniamy pełną obsługę formalno prawną a zatem również pomagamy uzyskać dofinansowanie z programu Mój Prąd.